Leczenie

Rozszczepy podniebienia i/lub warg wymagają podejścia interdyscyplinarnego i jest procesem złożonym, na który składa się leczenie chirurgiczne, ortodontyczne, laryngologiczne i logopedyczne. Dzieci z rozszczepami powinny pozostawać pod kontrolą specjalistów od momentu zdiagnozowania wady, aż do dorosłości.
Przy rozszczepach podniebienia i/lub wargi istotne jest wczesne wdrożenie leczenia, zazwyczaj ma ono miejsce do 3. roku życia, zwanego okresem niepamięci, ze względu na to, że zdarzenia z tego okresu nie są zapamiętywane przez dziecko. Pozwala to na ograniczenie wpływu traumatyzujących zdarzeń na przyszłe życie dziecka. Chirurgiczne odtworzenie tkanek miękkich jest przeprowadzane zazwyczaj po ukończeniu przez dziecko 10. tygodnia życia, najkorzystniej w ciągu pierwszego roku życia. Kolejnym zabiegiem operacyjnym, jakiemu poddaje się dzieci z rozszczepem podniebienia w wieku około 2-3 lat jest odtworzenie struktur kostnych podniebienia twardego i/lub wyrostków zębodołowych. Zabieg konsultowany jest zawsze z lekarzem ortodontą i stanowi część planowanego leczenia ortodontycznego.


  • Oddzielenie jamy ustnej od nosowej, przez co osiąga się poprawę funkcji połykania, oddychania i mowy, oraz czynności trąbki słuchowej, a także zmniejsza się częstotliwość występowania zakażeń w obrębie uszu
  • Odtworzenie prawidłowego wyglądu struktur twarzy i poprawienie przez to rozwoju psychospołecznego dziecka
  • Korektę zaburzeń mowy poprzez usprawnienie wzajemnej pracy mięśni twarzy i języka
  • Terapię współistniejących wad zgryzu – leczenie ortodontyczne jest długotrwałym procesem, przeprowadzanym zarówno aparatami ruchomymi, jak i stałymi.